Nørre Snede Vand- og Varmeværk

Varmeprisen stiger i 2023

Bestyrelsen har fastsat acontoprisen for 2023 til kr. 460 pr. MWh....

Indefrysningsordningen - hvad betyder det for dig?

Du er som fjernvarmeforbruger hos Nørre Snede Varmeværk IKKE berett...

Seneste nyheder