Om os

Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a., blev stiftet i 1963, og har siden forsynet Nørre- Snede by med fjernvarme.

I starten blev der anvendt olie. I 1986 blev olien udskiftet med naturgas, som også i dag, er den brændselskilde, der anvendes på værket.

I 1994 blev værket omdannet til at være et decentralt kraftvarmeværk,.Der blev in- staleret en gasmotor, som udover varme også producere el. Værket har fra 1. januar 2007 solgt el på det frie marked. Kølevarmen fra gasmotor udnyttes til produktion af fjernvarme. Den kølevarme der ikke umiddelbart anvendes, opbevares i en akumuleringstank.

Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. forsyner 97% af værkets forsyningsområde med varme. Værket er ejet af andelshaverne, og derfor ser værket et stort ansvar og inter- esse i, at levere den bedst og billigste varme til andelshaverne.

Erik Christensen

Driftsassistent

29 45 80 55

Ralph Eriksen

Driftsassistent

40 42 26 11

Meta Ingwersen

Bogholder

75 77 12 55

Erik Lund

Driftsleder

40 32 52 55

//