Takster

Priser gældende fra 1. januar til 31. december. 

Varmen opkræves i 4 aconto rater som forfalder 1. februar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 
Opgørelse for perioden 1. januar til 31. december udsendes i januar måned og indregnes i rate 1.
//