Vandværkets takstblad 2022

15. december 2021

Nyt takstblad for 2022 er tilgængelig under punktet "økonomi"
kubikmeter prisen stiger 50 øre, og fastafgiften stiger med kr. 50 pr. måler.