Varsling om prisstigning på fjernvarme

2. december 2021

Fjernvarmeprisen for et standard hus stiger 30-40% i 2022.
Endelig acontopris for 2022 udmeldes ultimo december 2021

 

Fjernvarmen bliver dyrere i 2022


Som følge af kraftige stigninger i el- og naturgaspriser varsler Nørre Snede Varmeværk en stigning i aconto-prisen på fjernvarme i 2022.
Stigningen for et standardhus forventes at blive på ca. 30 – 40% svarende til kr. 280 - 375 pr. måned. Et standardhus defineres som et hus med et forbrug på 18,1 MWh.
I 2021 er prisen for opvarmning af et standardhus kr. 11.187 incl. moms, og prisen i 2022 forventes at stige til kr. 14.547 – kr. 15.687 pr. år.
Dette er den modsatte situation af sidste år. Her kunne prisen på årsopgørelsen for 2020 nedsættes fra kr. 12.770 til kr. 6.888 for et standardhus.
På trods af de voldsomme stigninger i el- og naturgaspriserne ændres varmeprisen dog ikke for indeværende år.

Baggrund for varsling af stigning i aconto prisen:
Prisen på naturgas, som anvendes til varmeproduktion på gaskedler eller i samproduktion med el på gasmotor, er nærmest eksploderet de sidste måneder. Prisen på naturgas var sidste år på denne tid 1,25 kr./m3, og nu ligger prisen omkring 7,- kr./m3.
El, som også bruges i produktion af varme på varmepumpe og elkedel, er steget med ca. 300%.
Nørre Snede Varmeværk har den fordel at kunne producere varme på gasmotoren, når elprisen er høj, og på varmepumpe og elkedel, når elprisen er lav. Endvidere har varmeværket mulighed for at udnytte reguler-priser i elmarkedet, hvor priserne i perioder er lave og til tider negative, når det blæser meget. Omvendt er de i visse perioder meget høje, når det er vindstille. Vi håber derfor, at disse muligheder i elmarkedet kan tage toppen af prisstigningen, men dette kan og bør ikke indregnes i vore budgetter.

Når den endelige aconto pris er fastsat af bestyrelsen medio december, vil prisen meddeles på værkets hjemmeside www.nrsnedevarme.dk


Venlig hilsen
Nørre Snede Varmeværk A.m.b.a.